Wygrywanie jest decyzją!

Jest spora różnica pomiędzy marzeniami, chęciami, a decyzją.  Wygrywanie to jasne, klarowne i mocne postanowienie – poparte wiarą we własne siły, determinacją i konsekwentną pracą – aż do skutku!